اخبار و مقالات

رشد ۲.۵ برابری سهم عراق و افغانستان از صادرات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه

سهم عراق و افغانستان از صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه دو و نیم برابر شده و از۲۹ درصد سال ۱۳۸۰ به ۷۷ درصد سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی منطقه ای صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد که صادرات محصولات کشاورزی به منطقه خاورمیانه در سال 1380  سهم بیشتری نسبت به کشورهای cis  و کشورهای همسایه داشته است به طوریکه سهم خاورمیانه از کل صادرات کشاورزی در سال1380حدود25درصدبوده است که این سهم در طول زمان به13درصددرسال1399کاهش یافته است.
سهم ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورهایCISاز کل صادرات کشاورزی کشور در طول زمان تقریبا ً یکنواخت بوده و از7درصد سال1380به10درصد سال1399رسیده است اما در مقابل سهم کشورهای همسایه از ارزش صادرات محصولات کشاورزی با رشد چشمگیری روبرو بوده است به طوریکه از18درصد سال1380تا52درصد سال1399رسیده است.

در همین خصوص اتاق بازرگانی ایران (مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی) درگزارشی آورده است،  52 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه صورت میپذیرد که به خوبی محدود شدن مقاصد صادرات محصولات کشاورزی کشور را نمایان میکند . نکته قابل توجه محدود شدن صادرات محصولات کشاورزی به دو کشور عراق و افغانستان است به طوریکه سهم عراق و افغانستان از صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه از29درصد سال1380تا77درصد سال1399افزایش یافته است.

در کل صادرات محصولات کشاورزی نیز ارزش صادرات محصولات کشاورزی به عراق و افغانستان از5 درصد سال1380تا40درصد سال1399رسیده است، به عبارتی حدود نیمی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشور فقط به دو کشور عراق و افغانستان صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *