به علت نوسانات نرخ وموجودی انبار، از طریق تماس تلفنی سفارش ثبت گردد.

جدول بست دو پایه سوپر فیکس

جدول بست روکش دار سوپر فیکس

جدول بست کمربندی سوپر فیکس

جدول پایه دیواری سوپر فیکس

جدول پیچ، پیچ متری و اکسترا سوپر فیکس

جدول خم کن سوپر فیکس

جدول سوپر فیکس M و U و تخت

جدول صفحه نصب افقی و عمودی سوپر فیکس

جدول مهار بند سوپر فیکس

جدول مهره سوپر فیکس

جدول واشر سوپر فیکس

جدول سرپوش سوپر فیکس