به علت نوسانات نرخ وموجودی انبار ،لطفأ از طریق تماس تلفنی سفارش ثبت گردد .

جدول عایق لوله ای NBR 9 mm

جدول عایق لوله ای NBR 13mm

جدول عایق لوله ای NBR 16mm

جدول عایق لوله ای NBR 19 mm

جدول عایق لوله ای NBR 25 mm

جدول عایق لوله ای EPDM 9mm

جدول عایق لوله ای EPDM 13 mm

جدول عایق لوله ای EPDM 16 mm

جدول عایق لوله ای EPDM 19 mm

جدول عایق لوله ای EPDM 25 mm

جدول عایق رولی NBR

جدول عایق رولی EPDM

جدول عایق رولی شانه تخم مرغی

جدول نوار درز گیر ضخامت NBR 3